Hotline: 02973 558 388

BẢNG GIÁ CƯỚC BÊN DƯỚI ĐƯỢC ÁP DỤNG CHO TOÀN BỘ SẢN PHẨM TẠI GIMI SPORT:

KHU VỰC 

TRỌNG LƯỢNG - GIÁ CƯỚC

GHI CHÚ

NỘI TỈNH (KIÊN GIANG)

KL <= 2KG : 16.000đ

Giá trị hàng hóa tăng thêm (trên mức > 2 kg) thì phần tăng thêm được tính như sau: Hàng hóa có trọng lượng bằng 0.1 kg cho đến nhỏ hơn hoặc bằng 0.9 kg thì làm tròn là 1 kg.

KL > 2KG : Mỗi ký tăng thêm 4.000đ/KG

MIỀN NAM

KL <= 2KG : 20.000đ

KL > 2KG : Mỗi ký tăng thêm 6.000đ/KG

MIỀN TRUNG

KL <= 2KG : 25.000đ

KL > 2KG : Mỗi ký tăng thêm 8.000đ/KG

MIỀN BẮC

KL <= 2 KG : 30.000đ

KL > 2 KG : Mỗi ký tăng thêm 9.000đ/KG

* Chú ý: Thời gian giao hàng dự kiến từ 2 - 5 ngày. Thời gian vận chuyển còn phụ thuộc vào từng khu vực.